• Polskie Stronnictwo Ludowe

    Polski ruch ludowy to jedna z najstarszych formacji politycznych w Europie. Ruch ten stanowił ważną część składową procesu historycznego.

    More
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

    Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa oraz odnowa i rozwój wsi.

    More

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo zajmujące się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.